Hakkımızda

Türkiye’de girişimcileri desteklemeye çalışan, onlara başlangıç için destek veren çok az sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bunların da istemiş olduğu şartların zorluğu ve yaptıkları destekler ise girişimcileri zor duruma sokmakta ve tatmin etmemektedir.

Küresel dünyada çok iyi bilinen ve sık kullanılan ama henüz ülkemizde örneği bulunmayan kitlesel fonlama, girişimcilere büyük ölçüde maddi ve manevi destek sağlamaktadır. Kobibank olarak bizim amacımız ise kitlesel fonlamanın nimetlerinden ülkemiz insanını da faydalandırmaktır. Oysaki bizde en çok bilinen ve geçmişte kalan bir imece usulü vardır. İşte bunun internet ortamında insanların birbirine destek olmasını ve projelerine fon sağlamak amacıyla ülkemizdeki yeni adı Kobibank’tır.

Kobibank nedir?

Kobibank bir banka değildir. Ancak bir nevi bilgi bankası, Kobileri destekleme veya proje bankası ve fon sağlama merkezi gibi olduğu için bu isim kullanılmıştır. Bilinen klasik bankacılık hizmetleriyle bir alakası yoktur.

Kobibank, yaratıcılığı desteklemenin ve ödüllendirmenin yeni yoludur. Kobibank, her türlü projenin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan sermayenin kitlelerin desteğiyle bir araya getirilmesine aracı olan bir pazaryeridir. Proje sahipleri, desteklerin karşılığında projeleri ile ilgili alt-ürün ve servisleri destekçilerine sunarlar. Proje sahiplerinin proje sayfalarını oluşturup ödeme sistemlerini kullanabilecekleri ve kampanyalarını yürütebilecekleri düzeni ise Kobibank sağlar.

Biliyoruz ki;

• İyi fikirler, güçlü bir iletişim yoluyla geniş bir ağa hızlıca yayılabilir.
• Yaratıcı projeleri teşvik etmek isteyen birçok insan bu projelere finansman sağlayabilir.

Kobibank olarak, proje sahiplerine ve proje destekçilerine etkili, anlamlı ve eğlenceli bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyoruz.
Kobibank yerel deneyimini sorunsuzca yaşayabilmeniz için genç ve dinamik ekibimizle ve tüm gayretimizle yeni projelere destek olmaya çalışıyoruz. Her adımda kişilerin olası gereksinimlerinden yola çıkarak, geribildirimleri can kulağı ile dinliyor, aksiyon alıyoruz. Kobibank, girişken, azimli, yeniliğe açık, güzel, orijinal, faydalı ve ilginç fikirleri olan, ülkesini seven, kalkınmak için önce çalışmak ilkesini benimseyen herkesin yanındadır.